Veća ovlaštenja za izvršitelje, moći će da upotrebe silu, sa sobom će nositi palicu , lisice i vatreno oružije !

in Vesti by

Izvršitelji u Srbiji u poslednje vreme imaju veoma velika ovlašćenja, koja im je dala država, kako bi mogli efikasno da otimaju od naroda. Ali izgleda da im ni to nije dovoljno , pa će im država sada dati i policijska ovlaštenja.

Pojedin izvršitelji su se žalili da su prilikom plenidbe imovine nailazili na otpor građana, pa su predložili da im budu proširena ovlaštenja, tj. da dobiju sledeća ovlaštenja:

  • da prilikom plenidbe mogu da izdaju naredbu vlasniku kuće ili stana.
  • da ima se dozvoli da nose palicu, lisice i vatreno oružije.
  • da mogu da upotrebe silu, ukoliko se vlasnik stana buni ili na drugi način sprečava izvršenje plenidbe.
  • da mogu lisicama da vežu i na taj način dovedu u kontrolisani položaj, lice koje sprečava izvršenje plenidbe.
  • da mogu da upotrebe vatreno oružije, ukoliko smatraju da im je ugrožen život.

Ipak, izvršitelji neće imati pravo da hapse. Moćiće da stave lisice , da upotrebe silu, ali hapšenje će moći da izvrši samo policija.

Jedan od glavnih zahteva izvršitelja , bio je taj da im država da ovlaštenja da mogu da oduzmu mobilni telefon , ukoliko ih neko lice snima i tako sprečava u izvršenju plenidbe.

Izvršitelji kažu da je snimanje telefonom jedan od glavnih problema sa kojim se oni susreću ,tokom izvršenja plenidbe. Tvrde da ih građani na taj način ometaju u izvršenju i da ih targetiraju.

Pa ako se usvoje ovi njihovi zahtevi, izvršitelji bi mogli da vam narede da prekinete snimanje , a ukoliko ne poslušate , mogli bi da upotrebe silu kako bi vam oduzeli mobilni telefon.

Nadamo se da ovi suludi zahtevi izvršitelja neće biti prihvaćeni, ali nas sa druge strane neće iznenaditi , ako ipak budu prihvaćeni, jer je očigledno da država radi sve kako bi povećala efikasnost čerupanja naroda.

Latest from Vesti

Go to Top
%d bloggers like this: