upumpavanje novca u bezbednosne službe www.antibot.ga

Vlast upumpavanjem novca u Policiju, BIA i Vojsku želi da kupi njihovu poslušnost

in Vesti by

U 2018 godinu u bezbednosne službe utrošeno je preko 20 milijarde, a ove godine još i više: BIA je dobila dodatnih 680 miliona kao dodatna sredstva, a vojska i policija oko 12 milijarde.

Vladajuća stranka ovo upumpavanje novca u službe bezbednosti , građanima prikazuje kao brigu o bezbednosti i nabavku novog naoružanja, ali je cilj ovog finansiranja da se u ovim službama suzbije nezadovoljstvo i kupi bespogovorna poslušnost.

Posebno je zabrinjavajuće davanje pripadnicima vojske i policije 10.000 dinara od strane vlade, jer je to faktički „socijalna korupcija“ koja nebi smela da se javlja u državnim institucijama, a pogotovo ne u bezbednosnim strukturama.

Pored upumpavanja novca u bezbednosne službe, u narodnu skupštinu su stigli novi predlozi o dopunama zakona o Vojsci i BIA.

Ovi predlozi su u skupštinu prošli kao „hitni“, a ukoliko budu izglasani mnogo veća ovlašćenja će imati ta ministarstva.

Ministar vojni i direktor BIA-e će imati ovlašćenja kakva nikada do sada nisu imali još od drugog svetskog rata. Demokratska i civilna kontrola ovih službi će biti svedena na minimum, takoreći ih neće ni biti.

Ovakvi predlozi su direktno gušenje demokratije i slivanje moći u ruke određenom krugu ljudi.

Uporedo sa jačanjem ovlašćenja ministara teče i postupak u kome predsednik i vladajuća partija uspostavljaju direktnu kontrolu nad aparatima državne sile.

upumpavanje novca u bezbednosne službe www.antibot.ga

Podsećamo vas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio šev biroa za koordinaciju službi bezbednosti iako takva funkcija šefa ne postoji, ali su ga drugi ili se on sam tako titulisao.

„Vidno je da Vučić na čelne položaje u sistemu bezbednosti postavlja sebi najbliže, zove ih prijateljima, što otvara prostor za dodatnu politizaciju državnog aparata, za pritisak na njihove zaposlene da se nateraju da se ponašaju po partijskom modelu i da podržavaju politiku vladajuće partije“

Svime ovim se pothranjuje tendencija za gomilanjem opasne moći na jednom mestu, odnosno njeno slivanje u ruke pojedinca i malobrojne grupe političara, a „pravo na upotrebu sile jeste opasna moć“, sužava prostor za demokratsku civilnu kontrolu.

Latest from Vesti

Go to Top
%d bloggers like this: