Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na sajtu www.antibot.ga. Ova Politika privatnosti je napravljena i postavljena na našem sajtu, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o licnosti (GDPR).

Kad kažemo MI, pod tim mislimo na web sajt www.antibot.ga sa sedištem u 18000 Niš , Srbija

Na www.antibot.ga narodnom portalu u okviru funkcije ostavljanja komentara na vesti na sajtu, www.antibot.ga omogucava korisnicima da ostave komentare na vesti na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami odreduju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje cete i da li cete vaše licne podatke uciniti dostupnim javnosti i da li cemo mi uopšte imati vaše licne podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi ucinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Sve navedene podatke o vama prikupljamo iskljucivo u svrhu omogucavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na vesti. Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Pravila korišcenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. 

U vezi sa vašim komentarima cuvamo samo odredene informacije, koje smo dužni da cuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sacuvan u online arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti.

Na našem sajtu nalaze se naši kolacici kao i trecih strana koji vam omogucavaju da na lakši nacin koristite sajt i krecete se po istom. Neki od tih kolacica se koriste i u svrhu analitike, plasiranja odredenih reklama ili predlaganja odredenih vesti.

Sva pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacima možete postaviti našem Službeniku za zaštitu podataka o licnosti na sledecu e-mail adresu [email protected]

www.antibot.ga zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama www.antibot.ga može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišcenjem bilo kog sadržaja na “www.antibot.ga” portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišcenja kao i politici privatnosti.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 06.06.2019