Korupcija u pravosuđu i kako Sudije i advokati uzimaju novac i pomažu kriminalcima.

in Hronika by

Opšte je poznato da je pravoduđe u totalnom raspadu i da njime vlada prava mafija ! U ovom tekstu ćemo vam objasniti, kako Sudije uz pomoć , advokata, uzimaju novac od kriminalaca i pomžu im da izbegnu zatvorsku kaznu.

Ovo je već uveliko razrađena i stalna šema, koja se javlja u našem pravosuđu.

Kada lice koje je učinilo neko krivično delo, bude pravosnažno osuđeno i kada dobije rešenje o izdržavanju kazne, na scenu stupaju advokati i korumpirano sudstvo.

  1. Advokat predočava krimilacu da je veoma dobar sa sudijom i da mu može odložiti kaznu, ali da je potrebno da da malo novca , kako bi se navodno častio sudija. To su obično cifre od 500 do 1000 eura.
  2. Kriminalac daje novac advokatu, advokat taj novac deli sa sudijom , koji donosi rešenje da se izdržavanje kazne odlaže iz nekog razloga. Odlaganje se obično vrši na tri meseca.
  3. Nakon istekta tri meseca, krminalac ponovo daje novac advokatu, advokat ponovo taj novac deli sa sudijom i donosi novo rešenje na osnovu koga se odlaže izdržavanje kazne.
  4. Ovo se ponavlja , sve dok se ne steknu uslovi za bekstvo, tj. dok ne ostane veoma malo vremena do zastarevanja kazne , ukoliko se lice nalazi u bekstvu. To se obično dešava , kada ostanu 5-6 meseci , kriminalac se tada skriva, sedi tih 5-6 meseci u nekom stanu i kada oni isteknu njemu je kazna zastarela i ne može da se izvrši.

Ovo je veoma čest slučaj korupcije koji se dešava u našem pravosuđu i praktično, ako imate novca ,a osušen ste na neku kaznu, možete u nedogled odlagati izvršenje iste.

Ovo je samo jedan primer korupcije i kriminala koji se dešava u našem pravoduđu , a ima ih bezbroj.

Ostavite vaš komentar

Latest from Hronika

Go to Top