komunalna milicija

ŠTA SE KRIJE IZA NOVIH OVLAŠĆEJNA: Nema više snimanja komunalne milicije

in Vesti by

Skupština Srbije usvojila je Zakon o komunalnoj miliciji koji omogućava da i opštine, a ne samo gradovi, mogu da planiraju njeno formiranje.

Ovaj zakon je sam po sebi skandalozan, jer je omogućeno opštinama da same formiraju i određuju potreban broj komunalnih policajaca. Ovo će neminovno dovesti do partijskog zapošljavanja, jer će lokalni funkcioneri moće da zaposle neograničeni broj komunalnih policajaca, tj. svojih partijskih drugova, prijatelja i kumova.

Ovim zakonom praktično je stvoreno plodno tlo, za stvaranje „partijske policije“ koja će služiti za obračun sa političkim neistomišljenicima i protivnicima režima, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou.

Jedno od najskandaloznijih ovlašćenja u ovom novom zakonu, jeste mogućnost da vas komunalni milicajci snimaju i kasnije na sudu uz pomoć tog snimka dokažu vašu krivicu. Ovo ovlašćenje je u totalnoj suprotnosti i kosi se sa krivičnim zakonikom ČL.144 NEOVLAŠĆENO FOTOGRAFISANJE I SNIMANJE.

Član 144

(1) Ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,
kazniće se zatvorom do tri godine.

U stavu 2 ovog zakona vidimo da se on odnosi i na službena lica, pa je nejasno kako je Skupština Srbije mogla da izglasa ovakva ovlašćenja koja se u potpunosti protive zakonima Srbije.

Tajna se krije u tome da se za ovo krivično delo ne goni po službenoj dužnosti, tj. javni tužilac ili policija neće goniti izvršioca ovog dela, već to mora učiniti oštećeni privatnom tužbom.

Sada će se mnogi zapitati , pa kako građani mogu da snimaju policajce , a policajci njih ne mogu ?

Naravno to nije isto: Policajac je javna ličnost , koja obavlja javnu funkciju, koja po prirodi nije i ne sme da bude tajna, te je snimanje dozvoljeno ukoliko ga time ne sprečavate ili ne remetite u izvršenju službene radnje.

Kada je reč o građanima koji nisu javne ličnosti i ne obavljaju nikakvu javnu funkciju, jasno je da su oni zaštićeni ČL 144 krivičnog zakonika, te se njihovo fotografisanje i snimanje ne sme preduzete, bez njihovog pristanka.

Tvorac ovih novih ovlašćenja za komunalne milicajce, se pobrinuo da građanima onemogući snimanje komunalne milicije, iako to nije protivzakonito.

Tajna se krije u dva nova ovlašćenja koja komunalni milicajci do sada nisu imali. Jedno je ovlašćenje za izdavanje „naredbe“ ,a drugo je ovlašćenje za „oduzimanje predmeta“.

komunalna milicija , prebija narod , represija

Što zna praktično znači da komunalni milicajac može da vam izda naređenje da ugasite telefon ili da prestanete sa snimanjem, a može i da vam oduzme telefon, a ako odbijete, on može da primeni silu protiv vas.

Sve u svemu ovaj novi zakon o komunalnoj miliciji je skandalozan u mnogo toga se kosi sa Zakonima republike Srbije i krši osnovne slobode građana.

Ostavite vaš komentar

Latest from Vesti

Go to Top